کره شمالی:
در رابطه با وقوع جنگ هسته‌ای در کره، تنها مسئله زمان مطرح است

وزیر دفاع کره شمالی در یازدهمین کنفرانس امنیت بین‌الملل مسکو گفت: سوال دیگر این نیست که آیا جنگ هسته‌ای در کره شمالی آغاز می‌شود یا نه بلکه این است که چه کسی و در چه زمانی آن را آغاز خواهد کرد.

به گزارش اسپوتنیک، وی در ادامه عنوان کرد که شرایط سیاسی و نظامی کنونی نشانگر این هستند که درخواست‌ها برای حل‌وفصل مشکل کره از طریق گفت‌وگو به دلیل اقدامات آمریکا "بی معنا" است.

کانگ سون نام اظهار کرد: ما به طور قاطع باور داریم که حل‌وفصل هرگونه مشکل از طریق گفت‌وگو و مذاکره تا زمانی که آمریکا متوجه شکست سیاست ستیزه‌جویانه خود علیه جمهوری دموکراتیک خلق کره نشود و به طور کامل و غیرقابل بازگشت، برای همیشه رویکرد تقابلی خود را کنار نگذارد، غیرممکن خواهد بود.