قیمت نفت و طلا در بازار‌های جهانی

قیمت نفت خام وست تگزاس اینترمدیت با ۴۶ درصد کاهش به ۸۰ دلار و ۳۵ رسید.

قیمت نفت خام برنت دریای شمال نیز با ۱۰ صدم درصد افزایش به ۸۴ دلار و ۱۱ سنت رسید.

قیمت هر گرم طلا نیز با یک صدم درصد کاهش به ۶۰ دلار و ۷۵ سنت رسید.