دردسر عجیب برای خبرنگاران پرسپولیس و ذوب آهن

دقایقی قبل از آغاز بازی پرسپولیس برابر ذوب آهن مشکل عجیبی برای نماینده های رسانه‌ها پیش آمد.

قبل از شروع این دیدار ماموران به خبرنگاران اعلام کردند برای انجام کاری محل استقرار خود را ترک کنند اما پس از انجام این کار از سوی خبرنگاران برخی مسوولان از بازگشت دوباره آنها به محل استقرارشان جلوگیری کردند تا مشکل عجیبی برای آنها پیش بیاید. گویا علت این مشکل ایجاد ناهماهنگی بین مسوولان سازمان لیگ و شورای تامین برای حضور خبرنگاران در مجموعه بوده است.