برخی خواستار قتل موسوی و خاتمی شدند
واکنش عباس عبدی به درخواست حذف موسوی و خاتمی به روش حذف رئیس واگنر

عباس عبدی فعال سیاسی اصلاح طلب در توئیتی نوشت:

یک کاربر حکومتی خواستار حذف میرحسین موسوی و سید محمد خاتمی به روش حذف رییس واگنر شد !

فارغ از هر نکته ای معلوم است خودشان هم ادعاهای رسمی پوتین درباره این سقوط را قبول ندارند . هنگامی که از این کارها کردید حداقل مثل پوتین منکر نشوید. وقتی پوتین الگوی شماست انتظار دیگری نباید داشت.

واکنش عباس عبدی به درخواست حذف میرحسین موسوی و سیدمحمد خاتمی به روش حذف رئیس واگنر