جمال میرصادقی: آهنگ کلام برای گلستان اهمیت داشت

جمال میرصادقی، داستان­ نویس و منتقد ادبی درباره داستان و نثر گلستان می‌گوید: «ابراهیم گلستان در عرصه داستان­ نویسی کار خودش را کرد. شنیدن خبر فوتش به هر حال و از هر زاویه که به آن بنگریم، برای من و دیگر داستان‌نویسان ایرانی بسیار ناراحت‌کننده است. داستان‌های ابراهیم گلستان خاص و منحصربه‌فردند که بیش از هرچیز جنبه نویساری­ اش مطرح است و نه گفتاری. او نویسنده ­ای بود که از خودش شخصیت داشت. معمولاً میان نویسندگان زنده امروز، آن‌هایی که نامی برای خود دارند، بیشتر از نظر گفتاری و ساختن دیالوگ در رأس قرار می­ گیرند و مطرح­ هستند. کسانی مانند احمد محمود از نظر گفتاری در داستان­ن ویسی اهمیت دارند و برخی داستان‌نویسان هم از حیث نوشتاری مهم تلقی می ­شوند. ابراهیم گلستان نویسنده ­ای بود که به هر روی از حیث نوشتاری، کارش مطرح است و بیش از هر چیز به موسیقی کلام توجه داشت.»

میرصادقی در ادامه توضیح می‌دهد: «من کتابی به نام «نویسندگان معاصر» دارم که به نویسندگان نسل اول، دوم و سوم پرداخته­ ام. آنجا به نثر و تکنیک ابراهیم گلستان به‌طور دقیق اشاره کرده‌ام و چندین صفحه قلم زده ­ام. خواندن این کتاب را به مخاطبان کار‌های گلستان توصیه می­ کنم. نظر من همچنان همان است که آنجا نوشته­ ام؛ به هر حال جای گلستان در جنت باد.»