رئیس سازمان برنامه و بودجه:
منابع ارزی ایران در کره، عراق، ژاپن و ترکیه آزاد شده

رئیس سازمان برنامه و بودجه با بیان اینکه اثر تعدیل نرخ ارز فروکش کرده و عدم تکرار آن به تنظیم گری دولت بستگی دارد، گفت: با وجود اینکه در سقف مصرف انرژی قرار داریم دولت برنامه‌ای برای افزایش قیمت ندارد.

داوود منظور رئیس سازمان برنامه و بودجه کشور در نشست هم اندیشی با کارشناسان اقتصادی گفت:  شرایط سخت تحریم به عنوان یک عامل بیرونی در اقتصاد ایران سایه انداخته است و بر تصمیم‌های ما اثرگذار است.

رئیس سازمان برنامه و بودجه در ادامه گفت: مسئله ناترازی ارزی مشکل بود و یک تصمیم بزرگی در سال گذشته گرفته شد و نرخ ارز تعدیل شد. در حال حاضر شوک تعدیل ارز کاهش یافته است و به نظر می‌رسد به تعادل جدیدی رسیده‌ایم. اینکه شوک تکرار شود یا خیر بستگی به تنظیم گری ما دارد. 

وی با بیان اینکه تلاش شد تا با استفاده از مالیات بخشی از هزینه‌ها را جبران کنیم، گفت: البته به سبب تورم بخشی از اثر این درآمدها از بین رفت و کم اثر شد. در حوزه نفت نیز تلاش شد تا مشکلات کمتر شود با فروش نفت بیشتر شود اما مشکلات بازگشت ارز با دشواری های تحریم مواجه است. 

منظور تاکید کرد: در موضوع رفاه خانوارها، پرداخت‌های جبرانی پس از تعدیل ارز انجام شد اما با توجه به تورم ناشی از نرخ ارز مردم اثر این کمک را کمتر احساس کردند.  

رئیس سازمان برنامه و بودجه با این اینکه منابع ارزی در کره، عراق، ژاپن و ترکیه آزاد شده است، گفت: این منابع بانک مرکزی است و به دولت ارتباطی ندارد اما امروز این منابع قابل استفاده است و می‌توان روی آن برنامه‌ریزی کرد.   

وی گفت: امروز 20 درصد بودجه عمومی صرف صندوق های بازنشستگی می‌شود و با روند فعلی این شرایط تشدید خواهد شد. تلاش ما این است که یک اصلاحات اساسی انجام دهیم که خود یک جنگ بزرگی است.