دستور رئیسی به بانک مرکزی درباره وام مسکن

رئیس دولت سیزدهم به بانک مرکزی دستور داده که ظرف یک هفته آینده مشکل آن دسته از متقاضیانی که موفق به دریافت تسهیلات ساخت مسکن نشده‌اند را بررسی و در جهت رفع آن اقدام کند.

به گزارش اکوایران، ابراهیم رئیسی رئیس جمهور در جلسه شورای عالی مسکن که پیش از ظهر امروز شنبه برگزار شد با اشاره به اقدام بنیاد مسکن برای احداث 250 هزار مسکن روستایی بر تسریع در روند تکمیل و واگذاری پروژه‌های نهضت ملی مسکن تأکید کرد.

رئیس دولت سیزدهم اظهار کرد که پرداخت به‌موقع تسهیلات، از جمله عوامل مهم و تسریع‌کننده ساخت مسکن است و روند پرداخت این تسهیلات با نقطه مطلوب را فاصله دار است.

رئیسی بر اهتمام بیشتر بانک‌ها و نظارت پیگیری بانک مرکزی در این زمینه تأکید کرده و گفته، بانک مرکزی ظرف یک هفته آینده مشکل آن دسته از متقاضیانی که موفق به دریافت تسهیلات ساخت مسکن نشده‌اند را بررسی و در جهت رفع آن اقدام کند.

رئیس جمهور با اشاره به کاهش نرخ سود بانکی تسهیلات مسکن از 23 درصد به 18 درصد، این اقدام را مثبت ولی ناکافی دانسته است.

رئیسی اظهار کرده که نظام بانکی باید با متقاضیان برای بازپرداخت این تسهیلات همکاری بیشتری داشته باشند.

رئیس دولت سیزدهم با اشاره به برخی ناهماهنگی‌ها در دستگاه‌های دولتی در اجرای «طرح هادی» وزارت کشور و وزارت اقتصاد را مکلف کرد با همکاری بنیاد مسکن مشکل را بررسی و نسبت به رفع آن اقدام کنند.

رئیس دولت سیزدهم به استانداران تاکید کرده که پیگیر تصمیمات شورای عالی مسکن باشند. 

رئیسی روند واگذاری زمین به متقاضیان در قالب طرح جوانی جمعیت را قابل قبول دانسته و گفته که با واگذاری 70 هزار قطعه زمین دیگر تا آخر امسال تعهدات دولت در این طرح تحقق یابد.