وزیر کشور: تعداد بی‌حجاب‌ها زیاد نیست

احمد وحیدی در رویداد «تعالی حکمرانی عفاف و حجاب» (نقش دستگاه‌ها) ضمن تقدیر از برگزار کنندگان این رویداد و همچنین مشارکت دستگاه‌های مختلف، گفت:  در موضوع عفاف و حجاب باید به این نکته توجه کنید که در حقیقت با یک موضوع مهم فرهنگی، اجتماعی، سیاسی و حتی تا مراحلی امنیتی مواجه هستیم. لذا موضوع پیچیده‌ای است و البته جدید هم نیست و در دوره‌های مختلف کمبود و شدت آن را مورد بحث قرار داده‌اند

او گفت: سیاست ورزی در جامعه ما محقق نخواهد شد، مگر با صیانت فرهنگی و بی تردید صیانت فرهنگی نیز محقق نخواهد شد مگر با تحقق عفاف و حجاب برای مرد و زن. عفاف و حجاب ابعاد گسترده و مهمی دارد که نیاز است بازشکافی در منظر افکار عمومی و سطوح مختلف مخاطبین صورت بگیرد

به گفته وزیر کشور قطعاً تعداد افرادی که امروز گرفتار مسئله بی‌حجابی هستند که البته زیاد هم نیست؛ اما اگر از پشت پرده این موضوع و کسانی که پشت پرده آن هستند خبر داشته باشند، بسیاری از آنها باز می‌گردند.