علیرضا دبیر، رئیس فدراسیون کشتی:
فیلم| تختی خودکشی نکرد/ مگر می‌شود یک نفر خودکشی کند و خدا به او اینقدر عزت داده باشد

رییس فدراسیون کشتی خودکشی تختی را رد کرد.

علیرضا دبیر، رئیس فدراسیون کشتی در پاسخ به سوالی در خصوص شایعه کمرنگ شدن نام تختی در دوران مدیریت وی، گفت: کدام کشتی‌گیر در ایران هست که تختی را دوست نداشته باشد. من هم کشتی‌گیر بودم و او را دوست دارم. تختی پدر من را سر کار گذاشت و نان را سر سفره ما آورد.

به گفته او برخی دیوانه بازی خود را به نام تختی می‌نویسند.

دبیر گفت: من با نوع جشن تولد تختی مشکل دارم. آنان به دنبال القای تفکر خود به نام تختی بودند. من کاری کردم که در تولد تختی تمام ایران جشن می‌گیرند و این در قالب مسابقات تختی است. طرف عشق خودکشی است و به تختی نسبت می‌دهد اما نظر من این است که تختی خودکشی نکرد مگر می‌شود یک نفر خودکشی کند و خدا به او اینقدر عزت داده باشد.

{$sepehr_media_1163704_700_300}