محصلان بدحجاب از دریافت پاسپورت محروم می‌شوند؟

عضو کمیسیون حقوقی و قضایی مجلس شورای اسلامی با تاکید بر اینکه متن لایحه عفاف و حجاب اصل است، نه تحلیل افراد تاکید کرد طرح موضوعاتی نظیر محرومیت متخلفان زیر سن ۱۸ سال در حوزه حجاب از خدماتی نظیر دریافت گذرنامه، تحلیل است و ما به تحلیل‌ها معتقد نیستیم.

حسن نوروزی درباره طرح مطالبی در خصوص محرومیت متخلفان زیر سن ۱۸ سال در حوزه حجاب از خدماتی نظیر دریافت گذرنامه اظهار کرد: این حرف‌ها نیست و درست آن چیزی است که در متن لایحه حمایت از خانواده از طریق ترویج فرهنگ عفاف و حجاب مطرح شده است.

وی تاکید کرد: آنچه در لایحه آمده صحیح است نه آنچه برخی افراد مطرح کرده‌اند؛ چه حرفی است که کسی که حقوقدان و قاضی نیست و خبر ندارد، مطرح کرده است؟ اینکه خدماتی نظیر پاسپورت به افراد سلب شود تحلیل است و ما به تحلیل‌ها معتقد نیستیم.

این نماینده مجلس همچنین در پاسخ به اینکه آیا در لایحه عفاف و حجاب برای دانش‌آموزان جرم انگاری شده‌است، با تاکید بر اینکه برای دانش آموزان مجازات زیادی در نظر گرفته نشده است، گفت: در این باره در تبصره ۵ ماده ۴۶ لایحه آمده است که در خصوص محصلین و دانشجویان مراکز آموزشی که در داخل مراکز مرتکب بدپوششی یا کشف حجاب یا عدم رعایت حجاب شرعی شوند برای سه بار تعدد یا تکرار، کمیته انضباطی مرکز آموزشی صالح به رسیدگی بوده و مقررات انضباطی درباره آن‌ها اجرا می‌شود و بار چهارم توسط کمیته انضباطی یا حراست مرکز آموزشی به فراجا جهت اعمال مقررات این قانون معرفی می‌گردند.