دفاع رئیسی از اخراج اساتید دانشگاه

موج اخراج اساتید برجسته دانشگاه طی روز‌های اخیر با واکنش‌های انتقادی زیادی روبرو شده است.

ابراهیم رئیسی، رئیس دولت سیزدهم که امروز پاسخگوی اهالی رسانه بود در واکنش به این موضوع تلویحا از رویه موجود حمایت کرد و گفت: در جریان اغتشاشات پارسال افرادی از دانشگاهیان دچار غفلت شدند که حتما باید آن‌ها را آگاه کرد. با الهام از عفو عمومی رهبر انقلاب، نسبت به دانشگاهیانی که مرتکب خطایی شدند هم این عفو را اعمال کردیم.

وی افزود: اگر افرادی محدودی خواستند نظم دانشگاه را برهم بزنند خود دانشگاه باید مقابله کند. در چند روز گذشته هم برای من از تخلف افرادی که خطایی کردند و با آن‌ها در کمیتهٔ انضباطی برخورد شده گزارشاتی آمده است.