دستور آزادی عمران خان صادر شد

جئو تی وی گزارش داد که دادگاه عالی پاکستان امروز سه‌شنبه محکومیت اخیر عمران خان، نخست وزیر سابق پاکستان را به اتهام فساد به حالت تعلیق درآورد.

عمران خان از زمانی که در ۵ اوت به اتهام فروش غیرقانونی هدایای دولتی در دوران نخست وزیری خود از سال ۲۰۱۸ تا ۲۰۲۲ به سه سال حبس محکوم شد، در زندان به سر می‌برد. در نتیجه این محکومیت، خان همچنین به مدت پنج سال از شرکت در انتخابات محروم شد.

تعلیق محکومیت لزوماً به این معنا نیست که خان آزاد خواهد شد تا از زندان خارج شود، یا به او اجازه داده شود در انتخابات سراسری که قرار است اواخر امسال برگزار می‌شود، شرکت کند؛ انتخاباتی که احتمالاً چندین ماه به تعویق خواهد افتاد.