تفکیک جنسیتی در دانشگاه فردوسی مشهد؛ دختران این طرف، پسران آن طرف

پایگاه خبری «چند ثانیه» از جدا کردن دختران و پسران در دانشگاه فردوسی مشهد خبر داد. 

غفاری، معاون دانشجویی دانشگاه فردوسی گفت: کلاس‌های دانشگاه فردوسی تفکیک جنسیتی نشده است بلکه دختران و پسران باید در کلاس به صورت ردیف‌های جداگانه بنشینند و این نامه طبق آیین نامه شورای انقلاب فرهنگی بوده است و چیز جدیدی نیست.

تفکیک جنسیتی در دانشگاه فردوسی مشهد؛ دختران این طرف، پسران آن طرف