واکنش رئیس جهاد دانشگاهی تهران به اخراج اساتید؛ روال معمول و طبیعی دانشگاه‌هاست

حسن مسلمی نائینی در واکنش به فضاسازی ها در مورد قطع همکاری با برخی اساتید دانشگاه ها و تلاش برای زیر سوال بردن آستانه تحمل دولت، اظهار داشت: اساتیدی که در دانشگاه ها به صورت پیمانی مشغول تدریس هستند باید عملکرد آنها هرسال ارزیابی شود و در صورت رضایت از عملکرد آنها قرار دادشان تمدید می شود.

وی یادآور شد: من خودم رییس دانشکده بوده ام و در مورد رضایت از عملکرد اساتید برای تمدید قراردادشان سوال می شد. بنابراین یکی از دلایل قطع ارتباط، عملکرد ضعیف و مورد رضایت نبودن آن برای مسئول بالاتر و رییس دانشگاه است.

رییس جهاد دانشگاهی در ادامه گفت: در دانشگاه تربیت مدرس عضو هیات انتظامی دانشگاه هستم و پرونده بعضی از اساتیدی را که در اغتشاشات حضور داشتند، بررسی کردیم. در مراحل دادرسی، آنها با حضور در هیات انتظامی توضیحاتی در این باره دادند و از خود دفاع کردند. اگر ثابت شود کاری نکرده است پرونده او بسته می شود یا تعلیق می شود تا زمانی که دوباره کاری انجام دهد و دوباره این پرونده فعال می شود.

مسلمی نائینی افزود: یکی دیگر از دلایل قطع همکاری رکود علمی استاد است و پیمانی و رسمی ندارد. حتی اگر فرد استاد تمام دانشگاه و رسمی باشد و نتواند پایه سالانه را بگیرد، بعد از سه سال رکود علمی پیدا می کند و با او خداحافظی می‌کنند.

وی ادامه داد: بنابراین قطع همکاری و اخراج استاد مساله ای نیست که دیروز و امروز اتفاق افتاده باشد، این روال معمول و طبیعی دانشگاه است که کسانی که نتوانند پایه و رضایت دانشگاه را بگیرند و دچار رکود علمی شوند با آنها قطع ارتباط می شود. می توانید آمار اساتیدی را که این اتفاق برای آنها افتاده از هیات انتظامی دانشگاه ها و هیات های جذب دانشگاه بگیرید.

مسلمی نائینی ادامه داد: بنابراین، آیین دادرسی انجام می شود و سریع تصمیم گیری نمی شود. اگر می‌خواستند اخراج کنند و قطع همکاری اعلام کنند همان روز اول می توانند این کار را انجام دهند. بنابراین مراحل مختلف طی شده که الان به این نتیجه رسیده اند باید قطع همکاری شود.