رشد منفی عملکرد فرودگاه‌های کشور در تیرماه ۱۴۰۲/ ۷۵ درصد پرواز‌های زاگرس باطل شد

بر اساس آمار شرکت فرودگاه‌ها و ناوبری هوایی ایران در تیرماه امسال در ۴۶ فرودگاه تحت مالکیت شرکت فرودگاه‌ها نشست و برخاست هواپیما در پرواز‌های داخلی، اعزام و پذیرش مسافر و بار به ترتیب ۳ درصد، ۷ و ۵ درصد رشد منفی در مقایسه با ماه مشابه سال گذشته داشته است.

در پرواز‌های بین‌المللی نشست و برخاست، اعزام و پذیرش مسافر و بار نیز به ترتیب ۱۷، ۸ و ۲۱ درصد افزایش یافته است. کل پرواز‌های فرودگاه‌های تحت مالکیت شرکت فرودگاه‌ها طی تیرماه امسال نسبت به ماه مشابه سال ۱۴۰۱ در نشست و برخاست یک درصد کاهش، جابجایی مسافر ۴ درصد کاهش و در ارسال و پذیرش بار ۴ درصد افزایش یافته است.

همچنین عملکرد فرودگاه‌ها در اولین ماه تابستان در پرواز‌های داخلی در نشست و برخاست رشد منفی یک، جابجایی مسافر و بار به ترتیب کاهش ۴ درصدی و رشد ۴ درصدی ثبت شده است.

به گزارش تسنیم، ۸۰ درصد نشست و برخاست پرواز‌های داخلی در فرودگاه‌های مهرآباد، مشهد، شیراز، کیش، اهواز، تبریز، اصفهان، بندرعباس، خلیج‌فارس و کرمان انجام شده است. سهم پرواز‌های داخلی از کل نشست و برخاست هواپیمای طی تیرماه امسال ۹۰.۱۸ درصد، پرواز‌های خارجی ۵.۵۳، حجاج ۱.۸۴ درصد و عتبات عالیات ۲.۴۵ درصد بوده است.

از ابتدای امسال تا پایان تیرماه پرواز‌های داخلی فرودگاه‌های تحت مالکیت شرکت فرودگاه‌ها و ناوبری هوایی ایران در نشست و برخاست ۳ درصد کاهش، اعزام و پذیرش مسافر ۱ درصد کاهش و جابجایی بار یک درصد افزایش یافته است.

در پرواز‌های بین‌المللی (خارجی، حج و عتبات عالیات) نشست و برخاست هواپیما، جابجایی مسافر و بار به ترتیب رشد مثبت ۱۳، ۳ و ۴ درصدی را ثبت کرده است. در تیرماه امسال فرودگاه مشهد با متوسط ۱۳۰ مسافر در هر پرواز و فرودگاه رفسنجان با متوسط ۲۲ مسافر در هر پرواز بیشترین و کمترین تراکم مسافر را داشته‌اند.

در بخش تاخیر‌های پروازی شرکت‌های هواپیمایی اروان، معراج و کیش ایر با ۶۷، ۵۸ و ۴۹ درصد بیشترین تاخیر را داشته‌اند. هواپیمایی جمهوری اسلامی ایران با ۱۶۴ دقیقه (حدود ۳ ساعت) در صدر متوسط زمان تاخیر پرواز‌های تاخیردار قرار دارد.

پس از این شرکت، کیش ایر با ۱۵۱ دقیقه قرار دارد. هواپیمایی معراج، کارون و ایرتور نیز به ترتیب با ۱۲۲ دقیقه، ۱۲۱ و ۱۲۰ دقیقه در رده‌های بعدی بیشترین متوسط تاخیر پرواز‌های تاخیردار قرار دارند.

در بخش میزان تاخیر پرواز‌های خروجی تاخیردار ۳۰ دقیقه و بیشتر نیز ایران‌ایر با فاصله زیاد از سایر شرکت‌های هواپیمایی پیش افتاده است. در تیرماه امسال میزان این تاخیر‌ها برای ایران‌ایر ۹۶ هزار و ۲۰۷ دقیقه بود. بعد از این شرکت، کیش ایر با ۵۴ هزار و ۶۷۱ دقیقه و کارون با ۴۶ هزار و ۹۱۴ قرار دارند.

در بخش پرواز‌های ابطالی تیرماه نیز هواپیمایی زاگرس با ۷۵ درصد پرواز در صدر قرار دارد. معراج با ۶۹ درصد، آساجت با ۶۲ درصد، کیش ایر با ۶۰ درصد و قشم‌ایر نیز با ۶۰ درصد در رده‌های بعدی قرار دارند.

در مجموع نیز طی ۴ ماه امسال جابجایی مسافر رشد منفی یک درصدی، بار رشد یک درصدی و نشست و برخاست هواپیما کاهش ۲ درصدی را نسبت به ۴ ماه سال گذشته داشته است.