اعلام نتیجه ششمین حراج اوراق مالی اسلامی دولتی

بانک مرکزی اعلام کرد، حراج جدید اوراق مالی در ۲۱ شهریور امسال برگزار خواهد شد.

بنا به اعلام بانک مرکزی، مهلت ارسال سفارش‌ها یکشنبه ۱۹ شهریور ۱۴۰۲ از ساعت ۸ تا ۱۲ اعلام می‌شود و نوع این اوراق مرایحه عام کوپن دار و با تواتر پرداخت سود شش ماهه است

بانک مرکزی پیشنهادات دریافت‌شده از بانک‌ها و موسسات اعتباری غیربانکی را به منظور تصمیم‌گیری به وزارت امور اقتصادی و دارایی ارسال و این وزارتخانه به تعیین سفارش‌های برنده اقدام می‌کند.

همچنین بانک مرکزی بر اساس بند «ع» تبصره (۵) قانون بودجه سال ۱۴۰۲ صرفاً مجاز به خرید و فروش اوراق مالی اسلامی دولت در بازار ثانویه اوراق است. کارگزاری این بانک ضمن تامین زیرساخت معاملات و برگزاری حراج، تعهدی به حجم و قیمت اوراق مالی اسلامی دولتی فروش‌رفته ندارد و اوراق را در بازار اولیه به منظور تامین مالی دولت خریداری نخواهد کرد.

اعلام نتیجه ششمین حراج اوراق مالی اسلامی دولتی