مبلغ قرارداد مهاجم سوئدی با پرسپولیس چقدر است؟

پرسپولیس در بازار نقل و انتقالات به دنبال مهاجم خارجی بود که قیمتش چیزی حدود ۶۰۰ تا ۸۰۰ هزار دلار باشد. با این حال مهاجمی با این قیمت که چشم یحیی گل محمدی را بگیرد، پیدا نشد و گزینه‌های محدودی هم که با این قیمت وجود داشتند، حاضر نبودند به ایران بیایند.

در نهایت نبیل بحوی مهاجم سوئدی با پرسپولیس قرارداد بست. بازیکنی که انتخاب باشگاه پرسپولیس بود و یحیی نقشی در انتخاب و جذب این بازیکن نداشت. شنیده‌ها حاکی از آن است که قرارداد این بازیکن با پرسپولیس چیزی حدود ۳۶۰ هزار دلار است که مبلغ نسبتا پایینی محسوب می‌شود.

همچنین هیچ آپشن مالی در قرارداد این بازیکن وجود ندارد و کل مبلغ قرارداد این بازیکن برای یک فصل همین رقم است.