اسامی ۳ موسسه آموزش عالی فاقد مجوز اعلام شد

براساس اعلام مرکز نظارت، ارزیابی و تضمین کیفیت وزارت علوم، مجموعه‌های «پردیس دانشگاهی علم و فن دانشوران»، «پژوهشکده علوم و فنون تندیس دانش خوارزمی" و مرکز «علوم و فنون بین المللی تعیین و ارتقاء سطح دانش تخصصی امین دانش‌آفرین» فاقد مجوز فعّالیت از سوی شورای گسترش آموزش عالی بوده و هرگونه فعّالیت در سطح آموزش عالی و صدور مدرک دانشگاهی از طرف مجموعه‌های مذکور فاقد وجاهت قانونی است.