کدام نمایندگان این هفته در صحن مجلس غایب بودند؟

مجلس شورای اسلامی، در روز‌های دوشنبه، سه شنبه و چهارشنبه این هفته جلسه داشت که ۲۸ نماینده در سه جلسه این هفته در صحن مجلس یا غایب بودند و یا تاخیر داشتند.

تاخیر و غیبت هفت نماینده در روز دوشنبه 

۱-آرش زره تن نماینده اورامانات، پاوه، جوانرود

۲-محسن زنگنه نماینده تربت حیدریه

۳-علی اصغر عنابستانی نماینده سبزوار، جوین، جغتای، ششتمد

۴-جبار کوچکی نژاد نماینده رشت

۵-عادل نجف زاده نماینده خوی

۶-محمد مهدی مفتح نماینده تویسرکان

۷-حسین نوش آبادی نماینده ورامین

تاخیر و غیبت چهار نماینده در روز سه شنبه 

۱-جعفر راستی نماینده شبستر

۲-حسن شجاعی علی آبادی نماینده ابهر، سلطانیه و خرمدره

۳-سید علی موسوی نماینده ملکان

۴-کیوان مرادیان نماینده قائمشهر، جویبار، سواد کوه 

تاخیر و غیبت ۱۷ نماینده در روز چهارشنبه 

۲-کمال حسین پور نماینده پیرانشهر و سردشت

۳-حسین رجایی نماینده لنجان

۴-بهزاد رحیمی نماینده بانه، سقز

۵-جلال رشیدی کوچی نماینده مرودشت

۶-قاسم ساعدی نماینده دشت آزادگان، هویزه

۷-محمد صفری نماینده املش، رودسر

۸- علی علیزاده نماینده عجب شیر و مراغه

۹-مهدی عیسی زاده نماینده میاندوآب

۱۰-محمد علی محسنی بند پی نماینده چالوس و نوشهر

۱۱-غلام رضا مرحبا نماینده آستارا

۱۲-سید علی موسوی نماینده ملکان

۱۳-اردشیر مطهری نماینده گرمسار

۱۴-مصطفی نخعی نماینده سربیشه، نهبندان

۱۵-مجید نصیرایی نماینده بشرویه، سرایان، طبس، فردوس

۱۶-بیژن نوباوه نماینده اسلامشهر، تهران، ری، شمیرانات و پردیس

۱۷-حسن نوروزی نماینده رباط کریم

در مفاد ۸۶ تا ۸۹ آیین نامه داخلی مجلس به موضوع تاخیر و غیبت نمایندگان اشاره شده که بر اساس ماده ۸۶ آیین‌نامه داخلی مجلس نماینده‌ای که بیش از یکصد ساعت متوالى یا ۲۵۰ ساعت غیرمتوالى از اوقات رسمى جلسات مجلس و کمیسیون را بدون عذر موجه در یک سال غیبت نماید، مستعفى شناخته خواهد شد. همچنین نماینده‌ای که به علت ناتوانى جسمى و یا بیمارى بیش از چهار ماه در یک سال غیبت موجه داشته باشد بنا به درخواست ۳۰ نفر از نمایندگان و تصویب دوسوم نمایندگان حاضر مبنى بر عجز وى از ایفاى وظایف نمایندگى، سمت نمایندگى خود را از دست می‌دهد.

همچنین بر اساس ماده ۸۷ این آیین‌نامه به غیبت و تأخیر غیرموجه حقوق تعلق نمی‌گیرد.
طبق ماده ۸۸ نیز محاسبه ساعات غیبت در کمیسیون‌ها با رؤساى کمیسیون‌ها و در جلسات رسمى مجلس با هیأت رئیسه می‌باشد و در هر ۲ صورت، اعلان رسمى غیبت با هیأت رئیسه مجلس خواهد بود. هیأت رئیسه موظف است غیبت و تأخیر غیرموجه نمایندگان در کمیسیون‌ها را هر ماه به اطلاع نمایندگان برساند.

در ماده ۸۹- آمده است که غیبت، تأخیر غیرموجه نمایندگان پیش از پایان جلسه مجلس اعلان و درصورت مذاکرات مجلس ثبت خواهد شد.

تبصره: غیبت غیرموجه از دو جلسه کمیسیون در حکم غیبت از یک جلسه رسمى مجلس می‌باشد.