یک اتفاق خوب در حوزه سینما

تجربه آن اتفاق خوب، منجر به این شده که امسال هم سازمان سینمایی ایده مهر سینمای ایران را برای دومین سال پیاپی اجرایی کند. حق هم همین است که هنرمندان و علاقمندان استان‌های مختلف بتوانند در آینه سینمای ملی چهره‌ای از خود را ببینند. این همه مساله است و مهر سینمای ایران تلاش کرده اولین قدم‌ها را در دیدن کلیت جامعه سینمایی ایران در اقصی نقاط کشور اجرایی کند.

دستاورد کوتاه مدت این رویداد فرهنگی را باید در انگیزه دادن و روحیه بخشی به طیف بزرگی از هنرمندانِ کم برخوردار ساکن استان‌های دور و نزدیک دانست که همچنان در شهرستان‌ها و استان‌های خود به کار مشغولند و چراغ سینما را در استان خویش روشن نگه داشته‌اند. بسیاری از هنرمندان در شهرستان‌ها به لحاظ معیشتی در تنگنا قرار دارند و برگزاری جشن مهر سینمای ایران در استان‌های مختلف علاوه براینکه بسیاری از نگاه‌ها را متوجه هنرمندان این عرصه کرد، جایگاه و نقش هنرمندان استانی را در منظومه هنر استانی را نیز به ما یادآور شد.

جشن مهر سینمای ایران، با هدف احترام به جوهره و هنرِ هنرمندانی برگزار می‌شود که سال‌ها دور از مرکز در شکل‌گیری آثار مختلف فولکلور و آیینی، مذهبی و اجتماعی نقش به سزایی داشته اند و در اشاعه هنر و فرهنگ منطقه و جغرافیای خود در صف اول بوده‌اند. این همه مانیفست برگزاری این رویداد فرهنگی هنری در سینمای ماست.

ما هر چقدر بتوانیم پیکره‌بندی سینما را در کشور بگسترانیم و افراد بیشتری را با مقوله سینما و فرهنگ آن آشنا کنیم به همان اندازه به ضریب نفوذ سینما در جامعه کمک کرده‌ایم. از یاد نبریم که سینما حیاتش را مدیون مخاطبانی است که در گوشه و کنار کشور زندگی می‌کنند و می‌توانند به صورت بالقوه از مخاطبان دائمی آن محسوب شوند. بگذریم که هنوز بسیاری از مناطق کشور سینمای در خوری ندارند و باید در این زمینه فکری اساسی کرد. اما حرکت‌هایی مانند برگزاری جشن مهر سینمای ایران می‌تواند کمک بسیاری به رونق سینما بکند.

از آن گذشته یادمان باشد که هرگاه شکل مدرنی از پیشرفت در جایی به صورت بومی در آمد، ضمانت مانایی آن هم به همان اندازه بالا می‌رود. در حال حاضر تلاش بسیاری می‌شود که سینما را از تمرکزگرایی رها کرده و آن را در کل کشور تعمیم دهند. این خبر به خودی خود خبر میمون و مبارکی است، اما این تنها یک وجه قضیه است. باید حرکت‌های فرهنگی دیگر که در کنار این مقوله جریان دارد به همان اندازه با اهداف جشن مهر سینمای ایران همسو و هم جهت باشد.

به هر روی مهر سینمای ایران می‌تواند به دیده شدن سینماگران شهرستانی کمک کند و موقعیت بهتری برای ارائه آثارشان پدید آورد. به نظر می‌رسد این ابتدای راهی است که در نهایت به حضور پررنگتر سینماگران شهرستانی در حوزه سینما منجر خواهد شد.