۲ نوه ابراهیم رئیسی مدرسه دولتی درس می‌خوانند یا غیردولتی؟

رئیس جمهور در پاسخ به سوال یکی از خبرنگاران بیان کرد: بنده دو نوه مدرسه‌ای و دو نوه غیرمدرسه‌ای دارم.

رئیسی در پاسخ به سوال دیگری در خصوص اینکه نوه‌های شما در مدارس دولتی یا مدارس غیرانتفاعی حضور دارند، گفت: من نوه‌های خود را به مدارس عادی می‌فرستم.