هفتمی سریع‌ترین دختر ایران در بازی‌های هانگژو

حمیده اسماعیل‌نژاد در فینال دوی ۱۰۰ متر بازی‌های آسیایی هانگژو دوید و هفتم شد. 

رکورددار دوی ۱۰۰ متر زنان ایران که در خط سوم این مسابقات می‌دوید، زمان ۱۱.۵۴ ثانیه را ثبت کرد و بین هشت دونده حاضر در فینال، هفتم شد. 

اسماعیل‌نژاد در دور مقدماتی این ماده که روز گذشته برگزار شد، زمان ۱۱.۵۷ ثانیه را ثبت کرد و به فینال رسید. 

فرزانه فصیحی دیگر دونده ۱۰۰ متر زنان ایران بود که در دور مقدماتی حذف شد و به فینال نرسید.