قالیباف:
نیمی از اعضای کمیسیون تلفیق برنامه هفتم در جلسات شرکت نکرده‌اند

محمدباقر قالیباف در پایان جلسه علنی نوبت عصر امروز گفت: بررسی‌ها نشان می دهد که نیمی از نمایندگان عضو تلفیق از ابتدای آغاز بررسی برنامه هفتم در جلسات کمیسیون تلفیق شرکت نکرده اند که حتی به چند جلسه متوالی هم می‌رسد.

وی ادامه داد:  لیست افرادی که در جلسات کمیسیون تلفیق حاضر نشدند را به روسای کمیسیون ها اعلام می کنم. نمایندگانی که سه جلسه در کمیسیون تلفیق حاضر نشند دیگر حق عضویت در کمیسیون ندارند و جایگزین روسای کمیسیون‌ها معرفی می‌شود.