عکس| طالبان فواید حجاب را اعلام عمومی کرد

وزارت امر به‌ معروف‌ و نهی‌ از منکر طالبان در شهر تاریخی بلخ اطلاعیه درباره پوشش زنان صادر کرده است که مورد توجه کاربران فضای مجازی قرار گرفت.

عکس| طالبان فواید حجاب را اعلام عمومی کرد