توئیت تأمل برانگیز آیت الله علوی بروجردی

آیت الله علوی بروجردی نوه زعیم اسبق حوزه علمیه قم در متنی که در حساب ایکس خود منتشر کرده، نوشته است:

اگر عده‌ای میخواهند شخص بنده را حذف کنند و تکصدایی در حوزه باشد بدانند که رسالت روحانیت دفاع از حقوق انسان‌ها و ضعفا بوده و کار ما تملق گویی و توجیه نیست. انتقاد، دلسوزی برای نظام است. متملقین و آن‌هایی که عیوب را می‌بینند و نمی‌گویند تا برطرف شود، دلسوز نیستند.

توئیت تأمل برانگیز آیت الله علوی بروجردی