قوه قضائیه: سپیده رشنو در جلسه دادگاه حضور نیافت

خبرگزاری میزان نوشت: صبح امروز دوشنبه ۱۰ مهر ۱۴۰۲ دادگاه رسیدگی به اتهامات سپیده رشنو در مجتمع قضایی ارشاد برگزار شد. 

به نوشته رسانه قوه قضائیه؛ با توجه به عدم حضور رشنو در دادگاه، وکیل وی لایحه دفاعی خود را به شعبه رسیدگی کننده پرونده ارائه کرد.

براساس اعلام قاضی، رای پرونده هفته آینده صادر خواهد شد.

گفتنی است که امروز سپیده رشنو با انتشار تصویری بدون روسری از خود نوشته بود که بدون حجاب در دادگاه حاضر خواهم شد.