تصاویر| برداشت «شَلتوک» در خرمشهر

شلتوک کاشته شده از نوع محلی عنبربو پاکوتاه بوده که در اراضی کشاورزی غرب کارون، شلمچه و حفار شرقی خرمشهر کاشته و اکنون به صورت مکانیزه برداشت می‌شود.

پس از برداشت شلتوک، کشت پاییزه در منطقه آغاز می‌شود و زمین‌های کشاورزی غرب کارون نیز برای کشت پاییزه آماده‌سازی خواهند شد. شهرستان خرمشهر بیش از ۴۰ هزار هکتار اراضی قابل کشت دارد.