امیر مقاره ماکان بند ازدواج کرد؟ + عکس

میر مقاره اعضای گروه با جمله: «امشب یه تیکه از ایران تنمون بود»، یک عکس را در صفحه اینستاگرام به اشتراک گذاشت.

حلقه در دست چپ مقاره باعث بحث میان کاربران در فضای مجازی شده است. برخی ادعای ازدواج وی را مطرح کرده و برخی نیز آن را رد کرده اند.

امیر مقاره ماکان بند ازدواج کرد + عکس

منبع: اقتصاد۲۴