تصاویر| حضور زنان در دربی ۱۰۲ تهران

در تصاویر زیر حضور زنان در دربی ۱۰۲ تهران را مشاهده می نمایید.

منبع: طرفداری