تصاویر| بارش برف در اردبیل

در ادامه تصاویر زیر را مشاهده می نمایید.