تصاویر| بازار سنندج در آستانه «شب چله»

بازار خرید شب یلدای ۱۴۰۲ در سنندج نیز داغ بوده و مردم در حال خرید برای اجرای این سنت به یاد ماندنی، در کنار خانواده خود هستند.