تصاویر| مادرانِ آبادی

این جهادگران بی نام و نشان عرصه ایثار و تلاش ، فعال و سخت کوش دوشادوش همسران خویش و در بسیاری مواقع فعال تر و پیشگام تر از آنان در تکاپو و جنب و جوش اند. این مادران و زنان خستگی ناپذیر، با تلاش و فعالیت دو چندان در بیشتر ساعت های روز سرگرم کار هستند تا باری از دوش همسر خود بردارند و زندگی شان بر مدار تولید به حرکت درآید.

این زنان و مادران، بخش حیاتی، قابل توجه و مهمی از جامعه انسانی را تشکیل می‌دهند و از آنان به عنوان ستون معیشت پایدار و تامین امنیت مواد غذایی برای خانواده و جامعه یاد می شود.