فیلم| ازدواج سلطنتی در برونئی پس از ۱۰ روز جشن

در این جشن ۱۰ روزه ملی شاهزاده عبدالمتین ۳۲ ساله با آنیشا روسنا عیسی کالبیک ۲۹ ساله ازدواج کرد که دختر یکی از مشاوران پدرش حسنال بلکیا، سلطان برونئی است.

عبدالمتین چهارمین پسر و دهمین فرزند او است.

در این جشن ازدواج که از ۷ ژانویه در پایتخت آغاز شده، بسیاری از مقامات دولتی هم حضور داشتند و هزاران نفر برای دیدن این زوج و کاروان عروسی در خیابان‌ها صف کشیده بودند.

{$sepehr_media_1260184_700_300}