عکس| عباس غزالی، بازیگر مشهور تلویزیون پدر شد

عباس غزالی نوشت: دخترم، تو با اومدنت دنیارو برامون قشنگتر کردی، ما هم تلاش میکنیم دنیاتو برات قشنگ کنیم.

عباس غزالی، بازیگر مشهور تلویزیون پدر شد