کیهان: از نگاه قرآن، پذیرفتن رای اکثریت، گمراه شدن از راه خداست

میزان بودن رای ملت از مقولاتی است که در ادبیات سیاسی به آن بسیار پرداخته شده است.

بحث‌های مطرح شده پیرامون آن با چالش‌های فراوانی همراه بوده است.

این بار، اما روزنامه کیهان با تاویلی عجیب از قرآن و بدون مراجعه به تفسیر قرآن، به آن پرداخته و نوشته است: «و اگر اکثر کسانی را که در روی زمین هستند، اطاعت کنی (و حرف‌های غیرمنطقی آن‌ها را بپذیری در این صورت) تو را از راه خدا گمراه می‌کنند. آن‌ها تنها از گمان خود پیروی می‌کنند و از روی تخمین و حدس حرف می‌زنند.»