عیدی و پاداش این بازنشستگان واریز شد

مستمری و مقرری بهمن ماه بازنشستگان و بازماندگان صنعت نفت به همراه چهار میلیون تومان پرداخت مناسبتی عید سعید مبعث و اعیاد شعبانیه و دو میلیون و پانصد پاداش نوروزی و کمک هزینه عائله مندی موردی بهمن ماه و کمک هزینه فرزند واریز شد.

گفتنی است، بازنشستگان نفت می‌توانند برای مشاهده فیش مستمری و مقرری خود به سامانه سما مراجعه کنند.