قیمت شاهین در بازار امروز ۲۳ بهمن ۱۴۰۲

شاهین اتومات مدل ۱۴۰۲ صفر ۸۴۰ میلیون تومان به فروش می‌رسد.

همچنین شاهین دنده‌ای مدل ۱۴۰۲ صفر ۶۹۵ میلیون تومان قیمت دارد.

شما در جدول زیر می‌توانید قیمت انواع شاهین در بازار آزاد تهران را مشاهده کنید: 

قیمت شاهین در بازار امروز ۲۳ بهمن ۱۴۰۲