کنایه افشاکننده سیسمونی گیت به تایید صلاحیت قالیباف

وحید اشتری، افشاکننده سیسمونی گیت در شبکه اجتماعی ایکس نوشت: ‏سوال بپرسم؟

در سال‌های گذشته نهاد‌های امنیتی در حال رد صلاحیت کاندید یک قوه بودند با این استدلال که چرا فرزندش در آمریکا تحصیل می‌کند.

آیا همزمان از وضعیت درخواست مهاجرت فرزند این یکی رئیس قوه مطلع بودند؟

چطور چنین چیزی منجر به رد صلاحیت نشد؟

اگر کلا مطلع نبوده باشند که فاجعه است.