هیچکس به اندازه بنده از موشکی جمهوری اسلامی دفاع نکرد
فیلم| ظریف: احمدی نژاد میگفت شورای امنیت کیلو چند

مزیت نسبی جمهوری اسلامی، پیام انقلاب است. پیام خودباوری انقلاب، مقاومت در منطقه را تشکیل داد، صدور انقلاب، انتقال پیام انقلاب است. به کسینجر گفتم مگر شما می‌توانید بگویید دموکراسی را نمی‌خواهید.

{$sepehr_media_1282956_700_300}
 
{$sepehr_media_1282957_700_300}