جزئیات برگزاری یک جلسه مهم در جبهه اصلاحات

کلیات سند نوسازی گفتمان و منشور اصلاح طلبی در جلسه روز یکشنبه ٢٩ بهمن ماه ۱۴۰۲ مجمع عمومی جبهه اصلاحات ایران که با حضور اعضای حقوقی و حقیقی این جبهه برگزار شد، مورد بررسی قرار گرفت و به اتفاق آرا به تصویب رسید.

محمد سالاری رئیس کمیته برنامه ریزی و راهبرد‌های جبهه اصلاحات در ابتدای این جلسه ضمن ارائه گزارشی از فرآیند تدوین و تصویب سند نوسازی گفتمان اصلاح طلبی در این کمیته، آن را به عنوان سند بالادستی و مهم‌ترین منشور جریان اصلاح طلبی دانست که مبتنی بر بیانیه ١٥ بندی آقای خاتمی و تبادل نظر‌های گسترده با اعضای جبهه اصلاحات و صاحب نظران اصلاح طلب و همچنین با بهره گیری از پژوهش‌های علمی و آکادمیک تدوین شده است.

از جمله مهمترین دلایل ذکر شده برای ضرورت تدوین این سند، اوج گیری مشکلات و بحران‌های اجتماعی و اقتصادی، تغییر ترکیب حاکمیت به نفع یک اقلیت خاص، تغییر الگوی رفتاری حکومت در زمینه انتخابات، حرکت هسته سخت قدرت به سمت ناجمهوریت و تاثیر فشار‌های فزاینده خارجی و همچنین اهمیت بازسازی و نوسازی گفتمانی و تشکیلاتی جریان اصلاحات است.

لازم به توضیح است سند نوسازی گفتمان و منشور اصلاح طلبی شامل چشم انداز، اصول و ارزش‌ها و ماموریت اصلاحات و اصلاح طلبان است که با استناد به مفاد بیانیه ١٥ بندی سیدمحمد خاتمی که در سال گذشته انتشار یافت، در سه سرفصل؛ ١) اصلاح طلبی و خودش، ٢) اصلاح طلبی و جامعه و ٣) اصلاح طلبی و حاکمیت تدوین شده است.