قیمت گوشت چرخ کرده گوسفندی امروز ۳۰ بهمن ۱۴۰۲

قیمت گوشت گوسفندی در بازار روز برای تاریخ ۳۰ بهمن ۱۴۰۲ اعلام شد که بر اساس آن هر بسته گوشت چرخ کرده گوسفندی ۱۰۰۰ گرمی ۵۳۰ هزار تومان است.

قیمت ران گوسفندی بسته بندی شده در بسته ۳ گیلوگرم ۱ میلیونو ۷۰۰ هزار تومان است برای خرید ران گوسفندی کامل هم باید ۲ میلیونو ۹۹۰ هزار تومان پرداخت کنید.

قیمت گردن گوسفندی هم امروز ۷۵۴ هزار تومان اعلام شده است.

شما در جدول زیر می‌توانید قیمت انواع گوشت چرخ کرده گوسفندی در بازار تهران را مشاهده کنید:

قیمت گوشت چرخ کرده گوسفندی امروز ۳۰ بهمن ۱۴۰۲