قیمت دینار عراق، امروز ۱۴ اسفند ۱۴۰۲

قیمت دینار عراق، امروز ۱۴ اسفند ۱۴۰۲، ساعت ۱۱:۲۷، ۴۶۹ ریال به ثبت رسید. دینار عراق در بیشترین مقدار ۴۶۹ ریال و در کمترین مقدار ۴۶۳ ریال معامله شد.

(لازم به ذکر است که دینار عراق در بازار به صورت اسکناس هزار دیناری به فروش می‌رسد.)