تهرانی‌ها همچنان هوای آلوده تنفس می‌کنند

شاخص کیفیت هوای تهران، امروز سه شنبه ۱۵ اسفند۱۴۰۲ روی عدد ۱۲۹ و در وضعیت آلوده قرار دارد، همچنین شاخص کیفیت هوا در ۲۴ گذشته نیز روی عدد ۱۳۱ و شرایط قابل قبول قرار داشت.

در سال جاری و براساس روز شمار شاخص آلودگی تا امروز ۱۵ اسفند ۱۴۰۲ کیفیت هوای پایتخت، ۹روز در وضعیت پاک، ۲۲۶ روز در وضعیت قابل قبول، ۱۰۲ روز در وضعیت ناسالم برای گروه‌های حساس و ١٢ روز ناسالم برای همه شهروندان بود. هوای تهران در هیچ روزی در وضعیت بسیار ناسالم و خطرناک قرار نداشته است. شاخص کیفیت هوا (AQI) به پنج دسته اصلی تقسیم‌بندی می‌شود که این تقسیم‌بندی شامل «از صفر تا ۵۰ هوا پاک»، «۵۱ تا ۱۰۰ هوا قابل قبول (سالم) یا متوسط»، «از ۱۰۱ تا ۱۵۰ هوا ناسالم برای گروه‌های حساس»، «از ۱۵۱ تا ۲۰۰ هوا ناسالم»، «از ۲۰۱ تا ۳۰۰ هوا بسیار ناسالم» و «از ۳۰۱ تا ۵۰۰ شرایط کیفی هوا خطرناک» می‌شود.