اصولگرایان چقدر برای انتخابات هزینه کردند؟

محمود واعظی هزینه لیست صدای ملت و اصولگرایان برای انتخابات اخیر را مقایسه کرده است.

محمود واعظی گفتگویی کرده است. او در بخشی از این گفتگو هزینه لیست صدای ملت و اصولگرایان برای انتخابات اخیر را مقایسه کرده است.

در بخشی از این گفتگو آمده است: قرار شد افرادی که در این فهرست (صدای ملت) بودند، نفری ۱۵۰ میلیون تومان برای تبلیغات بدهند.

برخی از آن‌ها داشتند و این مبلغ را پرداخت کردند، اما برخی این مبلغ را نداشتند و کمتر پرداخت کردند. خبری هم که دارم این است که چند نفر اصلا نداشتند که این پول را بدهند. اگر همه‌شان هم پرداخت می‌کردند کلا می‌شد ۴ میلیارد و ۵۰۰ میلیون تومان که باید برای تبلیغات و تولید محتوا و مصاحبه‌ها و این مسائل خرج می‌شد.

صبح پنجشنبه از طرف اصولگرایان و لیست‌های‌شان برای همه پیامک آمد؛ می‌دانید وقتی برای همه مردم تهران پیامک ارسال شود، هزینه‌اش چقدر می‌شود؟ میلیاردی است. باید تقریبا برای ۱۲-۱۰ میلیون پیامک ارسال شود، چون نمی‌دانند صاحب خط واجد شرایط رای دادن هست یا خیر.