آمریکا هنوز واکنشی به این خبر واکنش نشان نداده است
ایران محموله نفتی آمریکا را توقیف کرد

خبرگزاری های رسمی از جمله رسانه وابسته به قوه قضائیه اعلام کرد: در پی تحریم‌های کشور‌های غربی و به‌طور ویژه آمریکا که منجر به جلوگیری فروش دارو‌های موردنیاز برای بیماران پروانه‌ای توسط یک شرکت سوئدی شده و صدمات شدید جسمانی و روحی را بر آن‌ها وارد ساخته است، بیماران پروانه‌ای (EB) شکایتی را علیه ایالات متحده آمریکا در دادگاه حقوقی روابط بین‌الملل (شعبه ۵۵) تهران انجام دادند.

بر همین اساس، با پیگیری‌های حقوقی انجام‌گرفته توسط وکیل پرونده، در نهایت دادگاه حکم توقیف محموله نفتی آمریکایی کشتی ADVANTAGE SWEET در خلیج فارس را صادر کرد و محموله این کشتی توقیف شد.