عکس| رونمایی بهنوش طباطبایی از مجسمه‌اش در منزل مادرش!

در ادامه تصویر زیر را مشاهده می نمائید.

عکس| رونمایی بهنوش طباطبایی از مجسمه‌اش در منزل مادرش!