فیلم| یک مخالف حماس در لندن دستگیر شد

او که بنری با مضمون «حماس تروریست است» در دست داشت، توسط مأموران به زمین کشیده شد و دستبند زده شد.

{$sepehr_media_1296616_700_300}