الیتا؛ نسخه روسی سایبرتراک پیش از ایلان ماسک!

تصویر الیتا به علت شباهت به سایبرتراک تسلا در شبکه‌های اجتماعی پربازدید شده است.

بسیاری از کاربران به طنز می‌گویند که ایلان ماسک طرح مربوط به سایبرتراک را از الیتا کپی برداری کرده است. گروه دیگر نیز الیتا را فامیل تسلا لقب داده اند و بر اصل و نسب روسی خاص‌ترین خودرو آمریکا تاکید دارند و به این ترتیب مباحث گفتگوی طنزی را ایجاد کرده اند!

همانطور که در تصاویر مشاهده می‌کنید، خطوط و زوایای بدنه الیتا نزدیکی جالبی با سایبرتراک امروزی تسلا دارد.

الیتا؛ نسخه روسی سایبرتراک پیش از ایلان ماسک!

الیتا روس

الیتا؛ نسخه روسی سایبرتراک پیش از ایلان ماسک!

سایبرتراک ایلان ماسک