فیلم| صف طولانی گوشت دولتی در تهران!

در ادامه ویدئوی زیر را مشاهده می نمائید.

{$sepehr_media_1297532_700_300}

منبع: هم میهن