رییس دانشگاه علوم پزشکی تهران:
بودجه کافی برای ایمن‌سازی «بیمارستان های ناامن» نداریم

حسین قناعتی، رییس دانشگاه علوم پزشکی تهران درباره بیمارستان‌های ناایمن تحت پوشش دانشگاه علوم پزشکی تهران و چالش‌هایی که با آن مواجه هستند، گفت: بیمارستان ناایمن یعنی بیمارستانی که با استانداردهای روز دنیا همخوانی ندارد و اینگونه نیست که بیمارستانی باشد که در شرف ریختن و ناایمنی مطلق باشند.

وی ادامه داد: بیمارستان امام خمینی حدود ۹۰ سال است که ساخته شده است بیمارستان امیراعلم سن بیش از ۶۰ سال را دارد. بیمارستان سینا بیش از ۱۰۰ سال عمر دارد قطعا این بیمارستان‌ها در استانداردهای زمان خودشان ساخته شده‌اند، بنابراین بهتر است درباره این بیمارستان‌ها اینگونه بگوییم که بیمارستان‌هایی هستند که حدنصاب ایمنی روز را ندارند.

رییس دانشگاه علوم پزشکی تهران خاطرنشان کرد: برنامه ما این است که اگر جایی واقعا خطرناک است، حتما آن را تعطیل کنیم، اما جاهایی که خطرناک نیستند یعنی خطر ملموس ندارند اما خطر بالقوه دارند باید برای آن‌ها برنامه ریزی کنیم و با برنامه ریزی آرام آرام این بیمارستان‌ها را اصلاح کرد.

وی افزود: ما نمی‌توانیم ۵ هزار تخت تهران را تعطیل کنیم، اگر بیمارستان‌هایمان را تعطیل کنیم سلامت تهران مختل می‌شود. بنابراین باید آرام آرام این مشکلات را رفع کنیم و در حال حاضر نیز این اقدامات در حال انجام است.

قناعتی با اشاره به اقدامات رفع خطر در بیمارستان‌های تحت پوشش این دانشگاه گفت: خوشبختانه بیمارستان ضیاییان که ناایمن اعلام شده بود را اصلاح کردیم و ایمنی لازم را برای این بیمارستان برقرار کردیم به گونه‌ای که آتش نشانی مجوز ایمنی این بیمارستان را برای ما صادر کرد.

 رییس دانشگاه علوم پزشکی تهران درباره هزینه رفع خطر و ایمن‌سازی این بیمارستان‌ها خاطرنشان کرد: انشالله درخصوص سایر مراکز نیز این اقدامات در حال انجام است، اما با توجه به محدودیت‌های بودجه‌ای باید این موارد را نیز در نظر داشته باشیم، چراکه بودجه کافی برای ایمن‌سازی نداریم. براساس برآوردهای ما چیزی حدود ۱۰ هزار میلیارد تومان برای ایمن‌سازی ساختمان‌های دانشگاه علوم پزشکی تهران اعتبار لازم است. همچین پولی را دانشگاه ندارد و بنابراین لازم است که آرام آرام این کار را انجام دهیم.